Alla tjänster.

Tryckta och digitala prenumerationer på tidskrifter, tidningar, databaser, forskning, lösblad och mycket mer. Dessa enskilda beställningar har ofta låga värden och är tidskrävande att hantera internt. Förlag använder sig oftast av automatiska förnyelser som gör det svårt för kunder att neka förnyelsen. Prenax bevakar  och kontrollerar att inga prenumerationer förnyas per automatik.

Prenax hanterar både individuella och företagsmedlemskap. Det innebär färre betalningar och utgifter, mindre administration, färre leverantörer och en standardiserad process för förnyelser och godkännanden.

Prenax har ett samarbete med Bokus som innebär att du enkelt och smidigt kan beställa all din fack- och skönlitteratur i en integrerad bokdatabas. Dessutom har Prenax ett stort nätverk med förlag över hela världen och kan eftersöka de böcker som inte kan tillhandahållas genom Bokus.

LibMetrix sparar tid och resurser genom att samla in och analysera kundresursers användningsstatistik. Genom LibMetrix förstår kunderna snabbt vilka som är de viktigaste drivkrafterna för att organisationen ska lyckas och prestera maximalt

Det kan vara svårt att informera slutanvändaren om användarvillkoren för deras aktiva prenumerationer.
För att uppmuntra efterlevnad och minska risken för ekonomisk skada kan Prenax källa, sammanfatta och vara värd för alla förlagsvillkor. Slutanvändarna förstår begränsningarna på ett ögonblick och risken som företaget är utsatt för.