Våra tjänster.

Prenax är den enda prenumerationsagenten och upphandlingspartnern som täcker in alla tre nedan områden : specialistkompetens inom företags-, akademisk och offentlig sektor, med ett  globalt team med omfattande kunskap och erfarenhet av att integrera kunders olika affärssystem.

Bred kunskap inom alla branscher

Global närvaro
 

Erfarenhet av att integrera olika affärssystem.

Varför använda Prenax.

Med Prenax tjänst får kunden en kontakt för sina indirekta inköp som tex prenumerationer och medlemskap.  Genom Prenax lösningar får våra kunder även en enda kontaktyta med alla kostnader samlade på en plats Förbättrad synlighet och kontroll resulterar i ökad effektivitet  över hela organisationen och i slutändan betydande besparingar. Konsolidering av leverantörer och betalningar innebär att interna team och administratörer kan övervaka utgifterna enkelt för dessa indirekta inköp och fokusera sin uppmärksamhet på mer kritiska projekt utan att distraheras av tidskrävande förnyelser, reklamationer mm.

Lägre kostnader
 

Sparar tid
 

Förbättrad synlighet och kontroll

Kundservice med personlig kontakt
 

Färre fakturor och betalningar
 

Integrerade system
 
 

Branscher.

Prenax är världens enda prenumerationspartner som omfattar alla tre nedan områden:

Specialister med lång erfarenhet på företagsmarknaden
 

Global närvaro med lokala team i USA, Europe och APAC
 

Unik kompetens inom integration av inköpssystem
 

Vår mångsidiga kundbas inom företagsbranschen är unik vilket innebär att vi har goda förutsättningar att möta de ständigt föränderliga behoven hos våra kunder.

Finans
 

Juridik
 

Läkemedel
 

Media, PR och förlag

IT & telecom
 

Teknik och tillverkning

Välgörenhets-organisationer

Professionella tjänster

Gruvdrift och konstruktion
 

Fastighets-branschen
 

Detaljhandeln
 
 

Livsstil och resor
 
 

Vad kan vi erbjuda.

Våra kunder inkluderar många av de 10 främsta globala företagen

9 av 10 av världens främsta investmentbanker

Världens 10 främsta läkemedelsföretag

8 av världens främsta advokatbyråer

9 av världens främsta revisions- och konsultbyråer

7 av världens 10 främsta företag inom tillverkningsindustrin

Prenax team har stor erfarenhet av akademiska, medicinska och statliga institutioner med ett brett utbud av professionella och tekniska tjänster som hjälper till med informationsförvärv och tidskriftssamlingshantering. 

Våra tjänster utvecklas kontinuerligt för att tillhandahålla verktyg som matchar bibliotekens och slutanvändarnas specifika behov. Vår tonvikt ligger på servicekvalitet, kostnadskontroll och valuta för pengarna. Offentliga organisationer upplever ofta utmaningar när det gäller att behålla kontrollen över sina utgifter för prenumerationer och publikationer och måste säkerställa efterlevnad av upphandlingsprocesser och hög tjänstekvalitet.

Akademisk professionell expertis

Innovativ, oberoende produktkatalog

Integration med bibliotekssystem

Prenax i siffror

+700

Akademiska Institutioner

+300

Medicinska Institutioner

+1000

Offentliga Institutioner

+550

Folkbibliotek

+50,000

Förlag
 

+700,000

Titlar
 

+45

År i branschen
 

10

Antal globala kontor

Vad kan vi erbjuda